Matjes

En gave fra Havet

omtale i media

Artikler som har vært på trykk:

Norsk Sjømat nr 6 2010
Norsk Sjømat nr 3 2011
Mat og helse
Vi menn
Mat i Norden